Chính sách & Quy định chung

( 23-11-2018 - 04:57 PM ) - Lượt xem: 2197

1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website của NHẠC CỤ HẢI MY, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Chính sách & Quy định chung”. NHẠC CỤ HẢI MY có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Chính sách & Quy định chung” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về NHẠC CỤ HẢI MY, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà NHẠC CỤ HẢI MY đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Vui lòng xem chính sách của 
NHẠC CỤ HẢI MY về bảo mật thông tin người sử dụng website tại Chính sách về bảo mật thông tin

4. Miễn trừ trách nhiệm

 Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía NHẠC CỤ HẢI MY về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn

NHẠC CỤ HẢI MY từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng HẢI MY, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh.

5. Điều chỉnh và sửa đổi

NHẠC CỤ HẢI MY bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

9. Chính sách bảo hành

Vui lòng xem quy định của HẢI MY về Bảo hành sản phẩm tại đây Chính sách bảo hành

10. Chính sách vận chuyển hàng Online
Vui lòng xem quy định của HẢI MY về vận chuyển, giao hàng tại 
NHẠC CỤ HẢI MY

11. Chính sách đổi trả hàng
Vui lòng xem quy định của HẢI MY về đổi - trả hàng tại Chính sách đổi trả hàng

12. Các hình thức thanh toán
Vui lòng xem tại Các hình thức thanh toán

2018 Copyright © . Design by NiNa Co.,Ltd